اهمیت پاگرد در نوارنقاله ها

ساخت پاگرد در نوارنقاله نقش بسزایی در تعمیرات و سهولت تعویض قطعات در آینده دارد. پاگرد نوارنقاله ها باعث تعمیرات آسان میشود