چرا در سیلوهای ذخیره اصلی بهتر است از لاینر استفاده شود

استفاده از لاینر ضدسایش در فیدرها بسیار کاربردی و مهم میباشد به طوری که در صورت عدم استفاده از لاینر سیلوها پس از مدتی کارکرد باید تعویض یا تعمیر گردند ولی در صورت استفاده از لاینر به استراکچر اصلی آسیبی وارد نمیشود و فقط اپراتور باید لاینرها را که به صورت پیچ و مهره ای نصب میشوند تعویض نماید.

لاینرها میتواند یا از ورق های معمولی و یا از ورق های ضدسایش اروپایی از قبیل هاردوکس تهیه و ساخته شوند که مقاوم ترین ورق در مقابل سایش و ضربه ورقهای ضدسایش میباشند.

بعضی از مزایای استفاده از لاینر در سیلوی ذخیره هزینه تعمیرات کم و طول عمر بالای سیلوی ذخیره میباشد.