ماسه شور پاکتی چیست و چه کاربردی دارد؟

ماسه شور پاکتی جهت شستشوی ماسه های بادی و مصالح رودخانه ای در معادن شن و ماسه کاربرد دارند. ماسه شورهای پاکتی در چند مرحله ماسه را شستشو کرده و دارای ۳ خروجی آب و ۲ ورودی میباشند و بعد از شستن ماسه و آبکشی آن توسط توریهای مشی ریز ماسه خشک را به بیرون هدایت میکند و این ماسه شورها بیشترین کاربرد را در ماسه های بادی و یا مصالی که خاک زیادی دارد کاربرد دارند.

ماسه شور پاکتی

ماسه شور پاکتی