لرزش ماسه ساز به دلیل استفاده از ضربه گیر نامرغوب

لرزش ماسه ساز خرگوشی دلایل متعددی میتواند داشته باشد،یکی از مهمترین دلایل در لرزش روتور این تجهیز استفاده از ضربه گیر لاستیکی نامرغوب میباشد به طوری که پس از کارکرد در دستگاه ضربه گیرها ترک برداشته یا از بین میروند.

لرزش به دلیل بالا و پایین بودن وزن چکش ها

یکی دیگر از دلایل لرزش ماسه ساز میزان نبودن وزن چکش روتور ماسه ساز میباشد.یعنی وزن چکش ها باید یکی باشد و اختلاف وزن باعث سنگین شدن یک قسمت از روتور شده و به صورت لنگ کار میکند.

لرزش ماسه ساز به دلیل سنتر نبودن شافت

یکی دیگر از دلایل لرزش ماسه ساز خرگوشی سنتر نبودن شافت ماسه ساز و میزان نبودن زاویه شافت(جایی که در روتور قرار میگیرد) میباشد. وقتی شافت با روتور قفل نشود و خلاصی داشته باشد همین موضوع باعث شل شدن روتور و لرزش در دستگاه میشود.

پیچ و مهره ای نبودن ماسه ساز به شاسی

شاسی ماسه ساز باید به پایه های ماسه ساز پیچ و مهره شود،یکی از دلایلی که باعث لرزش کلی دستگاه میشود جوشی بودن بدنه به شاسی میباشد به طوریکه بعد از مدتی کارکردن این تجهیز جوشها ترک برداشته و میشکنند و همین موضوع باعث تکان خوردن دستگاه و لرزش بسیار زیاد خواهد شد.

ماسه ساز خرگوشی